Tjörns kommuns logotype
Land 2,9 °C Hav 3,9*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Aktuellt: Tillsyn av miljöfarliga verksamheter

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Miljöavdelningen vid Tjörns kommuns ansvarar för att se till att miljölagstiftningen följs. Vi ansvarar också för den mesta tillsynen av miljöfarliga verksamheter i kommunen.

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader och anläggningar som på något sätt innebär utsläpp till mark, luft, vatten eller som utgör någon annan risk för människors hälsa eller miljö. Tillsyn innebär att vi på kommunen besöker verksamhetsutövare och ser hur de efterlever miljölagstiftning som finns reglerad i miljöbalken och dess tillhörande förordningar.

Vi på miljöavdelningen planerar att börja kontrollera alla verksamheter i Tjörns kommun som är miljöfarlig verksamhet men som inte är tillstånd eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken, utan så kallade U-verksamheter. En del av era verksamheter har vi besökt tidigare, andra inte. Arbetet kommer delas upp i olika etapper med exempelvis ett område i taget.

Vid ett besök kommer vi på miljöavdelningen exempelvis se över följande områden i er verksamhet: egenkontroll, cisterner, kemikalier, avfall – förvaring av avfall och farligt avfall, dokument för transport av avfall, slam-och oljeavskiljare samt utsläpp till luft, mark och vatten.

För tillsynen (restid, besöket och handläggning) kommer en tim-taxa att tas ut. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige och uppgår till 800 kr/h.

Vi ser fram emot att träffa er och se hur ni har det på era verksamheter!

Sidan senast uppdaterad: 2015-10-05 14.40
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se