Tjörns kommuns logotype
Land -4,5 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 4,0 m/s

10 miljoner till föreningslivet

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Omslag Vi på Tjörn nr 1, 2014

Sedan 2014 satsar Tjörns kommun extra medel med två miljoner per år under fem år till föreningslivet. Satsningen sker främst på föreningar med egna anläggningar.

– En kartläggning har visat att problemet är större än vad vi tidigare har trott. De ”vanliga” driftsbidragen är just ett bidrag till att täcka en del av driftskostnaden. Det vi talar om nu är rena anläggningsbidrag. Därför fokuserar vi på föreningar med egna anläggningar, berättar Evike Sandor, chef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Inledningsvis har fem föreningar valts ut där man bedömer läget som akut. Föreningarna är IFK Valla, Skärhamns IK, Tjörns Ridklubb, Valsängs Ryttarförening samt Stiftelsen Tjörns Ishall som består av Rönnängs IK, Tjörns KK och Tjörns kommun. Valla IK får till exempel hjälp med en barack under tiden som en annan byggnad renoveras på anläggningen i Fjällebro. En genomlysning ska också göras för att ta reda på behovet hos varje enskild förening. En oberoende konsult tillsätts för uppdraget och upphandlingen – som beräknas vara klar under våren – pågår.

– Vi är angelägna om att få detta klart så fort som möjligt. Det hastar. Många föreningar går redan på knäna, inte bara dessa fem.

Får hjälp med kanslitjänster

För de mindre föreningarna är ofta administrationen en belastning. En halvtidstjänst har därför skapats inom kultur- och fritidsförvaltningen för att stötta med kanslitjänster och administration. Föreningarna får komma med förfrågningar om hjälp och bedömning görs från fall till fall. Utöver detta har också en samordnare för föreningsliv och anläggningar anställts.

– Det blir allt svårare att få folk att jobba ideellt. Och man vill dessutom driva verksamhet, inte lägga värdefull ideell tid på anläggningsreparationer och underhåll utöver det normala. Vår förhoppning är att vi med dessa åtgärder ska hjälpa våra föreningar att ta sig igenom det generationsskifte som nu pågår, säger Evike.


Sidan senast uppdaterad: 2015-02-16 16.00
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se