Tjörns kommuns logotype
Land -6,3 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 0,9 m/s

Vision 2035

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Moln (vid Solklinten)

Hur ska Tjörn se ut om 20 år? Vad tycker du?

För att kunna planera arbetet behöver man mål och visioner. Vi har nu börjat ta fram en samlad vision för Tjörn 2035. Vart ska vi, vad vill vi uppnå, hur vill vi att Tjörn ska se ut?

Visionen ska bli vägledande för de kommunala verksamheterna. Arbetet sker i en bred dialog och på flera fronter, inte minst tillsammans med Tjörnborna. Mycket information finns redan; vi samlar statistik och använder oss av översiktsplanen. Dessutom genomför vi djupintervjuer med ett antal Tjörnbor.

Målet är att visionen för Tjörn 2035 ska kunna behandlas och antas av kommunfullmäktige i slutet av året.


Sidan senast uppdaterad: 2014-12-15 12.09
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se