Tjörns kommuns logotype
Land 1,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SE 0,9 m/s

Trafik som vanligt på bron i höst

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Tjörnbroleden

I höst ska två av Tjörnbrons snedkablar bytas ut. Det kommer inte att innebära några större skillnader för trafiken.

Vid en rutinkontroll har det visat sig att några av snedkablarna på Tjörnbron börjat angripas av rost. Trafikverket planerar för att efter sommaren byta ut två av dem. Man kommer då att få möjlighet att undersöka dem närmare för att se hur omfattande rostangreppen är.

Den åtgärd som genomförts direkt är att man omprövar dispenser för den allra tyngsta trafiken på bron, kranbilar och liknande. Några av dem får köra lite långsammare, andra som tidigare kört i eget körfält får köra mitt på bron. Det innebär att de tillfällen, då all annan trafik stängs av under de minuter det tar för den tunga transporten att köra över broarna, kommer att bli något fler.

Trafikverket har hittills inte satt stopp för någon tung transport.

Kablarna i en snedkabelbro har en förväntad livslängd på 30-40 år. Tjörnbron invigdes 1981.


Sidan senast uppdaterad: 2014-02-19 09.00
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se