Tjörns kommuns logotype
Land -7,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NNE 1,3 m/s

Tjörn klättrar i trygghetsranking

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Säker och trygg kommun

Tjörns kommun har prioriterat frågor om säkerhet och trygghet sedan 2008. Det har också gett resultat.

Ökommunen är en av landets säkraste och tryggaste. Detta visas i Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga ranking.

I Västra Götaland med Halland rankas kommunerna Öckerö, Lerum och Kungsbacka före Tjörn som får plats 28 och därmed klättrar 9 steg. SKL använder fyra grupper av mått: utvecklad brand, personskador, brott samt oro och otrygghet.

Sedan SKL inledde arbetet med Öppna jämförelser inom Trygghet och Säkerhet 2007 har Tjörn varit bland de 20 främsta kommunerna i landet. Som bäst en 12:e placering. 2013 valde SKL nya mått och Tjörn fick oväntat en 37:e plats som man alltså i år klättrat rejält uppåt ifrån.

– Målet är att ligga bland de 20 bästa i landet i denna ranking, säger Anders Wernesten (FP), ordförande i kommunens Riskhanteringsgrupp. Det är svårt att jämföra år från år när det man mäter ändras mellan åren. Samtidigt är det bra att SKL sätter fokus på aktuella frågor som till exempel människors upplevelse av trygghet, säger Anders Wernesten.

Rapporten finns att ta del av på Sveriges kommuner och landstings hemsida från den 4 december. Samma dag publicerades också en film om rapporten, där SKL och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) berättar hur jämförelserna kan stödja kommunernas arbete med handlingsprogram för ökad säkerhet. Du hittar rapporten och filmerna bland länkarna till höger.

Störst oro för det som vi sällan drabbas av

Av rapporten framgår att en aspekt av att känna trygghet är när människor själva anser sig kunna påverka risken för att drabbas av en allvarlig händelse. Lättast att påverka anser man att olyckor är. Man är mest orolig för att drabbas av en trafikolycka, följt av brand- och fallolycka. Siffran för antalet döda i olyckor har legat på samma nivå i tio år men fallolyckor har ökat och trafikolyckor minskat.

– När Tjörnborna ger sin syn på trygghet i Medborgarundersökningen rankar de den mycket högt, 74 av 100 möjliga, säger kommunchef Johan Fritz. Medel i landet ligger strax över 60. Tryggheten är det som Tjörnborna ger allra högst betyg i sin kommun och det beror delvis på den omfattande dialog som vi fört med Tjörnborna kring dessa frågor, fortsätter Johan Fritz.

Kontaktperson och information

Johan Fritz
Kommunchef
0304-60 10 15
johan.fritz@tjorn.se

Sidan senast uppdaterad: 2014-12-17 08.24
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se