Tjörns kommuns logotype
Land 1,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SE 0,9 m/s

Tjörn klättrar 29 placeringar i företagsklimat – Företagslots nästa steg

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Arbete

Tisdagen den 6 maj släppte Svenskt Näringsliv rankinglistan över företagsklimaten i de svenska kommunerna. Tjörn klättrar på listan och hamnar i år på plats 72. Det är en förbättring med 29 placeringar mot föregående års lista.

Detta är tredje året i rad som kommunen har förbättrat sitt resultat när det gäller företagens syn på det lokala företagsklimatet.

– Ett medvetet arbete med att förbättra kommunens service och information har gett resultat, säger näringslivsstrateg Helene Evensen när hon summerar resultaten.

Nästa steg är att ge företagen en snabbare handläggning. Företagen önskar också att handläggarna hade en större förståelse för själva företagandet. Tjörn satsar därför på utbildning av handläggare i företagandets villkor i höst och gör en översyn av organisation och struktur för att därigenom snabba upp handläggningen.

Företagslots i juni

I juni lanseras en företagslots på kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Uppdraget är att förenkla och samordna kommunikation, frågor och ärenden från företagare som berör frågor inom avdelningarna plan- och bygg, tekniska, miljö samt mark och exploatering. Tjörns Företagslots blir Christina Olsson som idag jobbar som byggassistent vid bygglov. Hennes mångåriga erfarenhet och stora lokalkännedom blir till stor hjälp för företagen.

Fakta om Svenskt Näringslivs attitydstudie

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en attitydstudie bland Sveriges företagare där man definierar och mäter företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

I årets mätning fick även ett antal politiker (26 st) svara på enkäten. Politikernas svar är något mer positiva än företagens, ett resultat som återkommer för de flesta kommuner och över tid. 

Undersökningen innehåller tre delar; ett antal enkätfrågor, ett sammanfattande betyg på det lokala företagsklimatet samt ett flertal statistiska faktorer kring antal företag, entreprenader med mera. Enkäterna gick ut till ett slumpmässigt urval stora och små företag under oktober och november 2013.

Se hela rankinglistan på www.foretagsklimat.selänk till annan webbplats.

Kontaktperson och information

Helene Evensen, näringslivsstrateg
Tfn 0304-60 12 90, 0766-341290
helene.evensen@tjorn.se


Sidan senast uppdaterad: 2014-05-08 09.23
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se