Tjörns kommuns logotype
Land -2,3 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NNE 1,3 m/s

Tjörn – en kommun med hög kvalitet och nöjda medborgare

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörns kommun har fortsatt hög kvalitet på sin service och sina tjänster. Medborgarna är nöjda och tryggheten är stor. De flesta nyckeltal har ökat sedan tidigare år.

Det visar rapporten "Kommunens Kvalitet i Korthet" (KKiK) som blev offentlig idag.

I KKiK jämförs 220 av Sveriges kommuners verksamheter. Tjörn placerar sig bland de bästa kommunerna i landet, bland annat  när det gäller:

  • Andel behöriga elever till något nationellt gymnasieprogram: nionde plats.
  • Hur trygga medborgarna känner sig: 15:e plats.
  • Hur många nya företag som startats/1000 invånare: sjätte plats.

–  Sammanställningen ger oss bra nyckeltal för arbetet framåt. Det är glädjande att nöjdheten hos brukarna och den höga kvaliteten fortsätter att öka, menar Johan Fritz, kommunchef på Tjörns kommun. Extra roligt är att nyckeltal avseende bemötande och tillgänglighet kraftigt har förbättrats. Bemötande och tillgänglighet är frågor som fortsatt prioriteras, fortsätter kommunchef Johan Fritz.

  • Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar har ökat från 55 % (2012) till 80 % (2013).
  • Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande (tillmötesgående, trevlig och hjälpsam) när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen har också ökat från 63 % (2012) till 83 % (2013).

Vad är Kommuners kvalitet i korthet?

KKiK är en sammanställning av flera undersökningar: medborgarundersökningar, elevundersökningar, företagsmätninga samt statistik från Skolverket, Bolagsverket, Arbetsförmedlingen, Statistiska centralbyrån och Försäkringskassan. 

Sammanställningen görs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Målet är att ge medborgarna i landet information om kvaliteten på den service som deras kommuner ger. Nyckeltalen kan användas som en del i kommunernas resultatstyrning och verksamhetsutveckling.

KKiK är indelad i fem delområden: Tillgänglighet, effektivitet, trygghet, delaktighet och information samt din kommun som samhällsutvecklare.


Sidan senast uppdaterad: 2015-06-04 13.56
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se