Tjörns kommuns logotype
Land 0,1 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 1,8 m/s

Tjörnborna lever länge och väl men äter för lite frukt och grönt

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Vårpromenad

Det slår Sveriges kommuner och landsting (SKL) fast i Öppna jämförelser om Folkhälsa 2014 som presenteras idag.

Bidragande till att Tjörnborna lever länge och väl kan vara den ”måttligt ansträngande motionen” som en stor del ägnar sig åt 30 minuter per dag. Den höga kvaliteten i Tjörns skolor ger topplacering under rubriken Livsvillkor.

Hälsa

Tjörns kommuninvånare har en god hälsa där livsvillkor och levnadsförhållanden rankas högre eller lika med riket i genomsnitt. Det finns områden där Tjörns kommun sticker ut. Om du är kvinna i Tjörns kommun så lever du något längre än riket i genomsnitt och är du man så har du en mycket god förväntad medellivslängd som placerar Tjörns kommun i topp fem.

Tjörnbor rankar sitt allmänna hälsotillstånd till att vara lika gott som riket i stort och har en lägre andel personer med fetma. Du har även en lägre risk för att behöva slutenvård efter fallolyckor om man bor i Tjörns kommun. En viktig sak att uppmärksamma är att Tjörnborna säger att de har ett nedsatt psykiskt välbefinnande och ligger under genomsnittet. 50 procent av kommunerna ligger bättre till. Frågan kräver ett långsiktigt förebyggande arbete ner i tidiga åldrar.

Levnadsvanor

Levnadsvanorna har direkt påverkan på din hälsa. Tjörns kommun har, i jämförelse med riket, en större andel invånare som ägnar sig åt en måttligt ansträngande aktivitet minst 30 minuter per dag och vi har även färre stillasittande invånare än riket. Vad gäller frukt och grönt så finns det en förbättringspotential då det enbart är cirka en femtedel som uppger att de äter frukt och/eller grönsaker mer än tre gånger per dag. Ett positivt resultat är att kommunens invånare röker mindre än riket då rökning har en mycket stor påverkan på hälsan.

Livsvillkor

SKL har valt ut livsvillkor som kan kopplas samman med hur din hälsa utvecklar sig under livets gång. På Tjörn vaccinerar man i lägre grad sina barn mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) och vi ligger bland de lägsta då det gäller inskrivna barn på 1-5 år förskola. Glädjande är att se att Tjörn ligger på topp tjugo-placering vad gäller såväl personal med pedagogisk högskoleutbildning som andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans nationella yrkesprogram.

Sammanfattningsvis upplever en stor del av invånarna i Tjörns kommun att de mår bra, och vad gäller levnadsvanor och livsvillkor så ser vi en positiv utveckling av folkhälsan. Utmaningar som Tjörns kommun står inför är att arbeta med folkhälsofrågor som berör allt från psykiskt välbefinnande till ökat fruktintag. Tjörns kommun fortsätter med att arbeta brett, i säker och trygg kommuns anda, för att ge invånarna förutsättningarna till att leva ett gott liv.

Bakgrund

Under 2009 och 2014 har Sveriges kommuner och Landsting (SKL) sammanställt rapporter där kommuner och landsting får möjlighet att se till det hälsomässiga läget hos invånarna och även jämföra sig med andra kommuner inom frågor kopplade till folkhälsa. Jämförelserna behandlar Hälsa i befolkningen, Livsvillkor och levnadsförhållanden samt Levnadsvanor. Den större delen av resultaten är baserade på självrapporterad data.

 

Kontaktperson och information

Ann Karlsson
Folkhälsosamordnare
0304-60 11 82
ann.m.karlsson@tjorn.se

Sidan senast uppdaterad: 2015-01-15 09.25
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se