Tjörns kommuns logotype
Land -7,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NNE 1,3 m/s

Sveriges viktigaste jobb!

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Arbete

Har du fått feriepraktik genom kommunen? Vill veta mer om hur kommunen fungerar och vilka tjänster som finns i en kommun?

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram den webbaserade snabbutbildningen Sveriges Viktigaste Jobblänk till annan webbplats om kommuner, hur de är organiserade och hur de fungerar. Syftet är att ta till vara de ungas intresse för att arbeta i välfärden.

– Ferie- och sommarjobb är en utmärkt chans för ungdomar att bilda sig en egen uppfattning om hur det är att jobba med samhällsservice. Vi hoppas att webbkursen kommer till användning när årets feriejobbare introduceras, säger Agneta Jöhnk, chef för SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik.

Informationen kan med fördel ses även av andra som är intresserade av hur en kommun fungerar.

Feriepraktik på Tjörn

Alla ungdomar som lämnar nian eller ettan i gymnasiet i vår har rätt att söka till kommunens feriepraktikplatser. Platserna finns inom kommunens verksamheter men även hos exempelvis föreningar och kyrkor. Socialförvaltningen har budgeterat ca 400 000 för feriepraktikplatserna och även i år har kommunstyrelsen beslutat att satsa lika mycket för att fler ungdomar ska kunna få en feriepraktikplats.

Då efterfrågan på platser i år varit stor och det framkommit behov från de som tidigare haft plats att de även i år önskar få en praktik genom kommunen har kommunstyrelsen beslutat tillskjuta extra medel så att alla som söker kan erbjudas. Socialförvaltningen har därför fått fram fler platser och har totalt ca 150 platser att erbjuda de 150 ungdomar som sökt feriepraktik. Alla kan ju inte få precis den platsen de sökt men alla kan få ett erbjudande.

– Kommunens feriepraktikplatser är efterfrågade och viktiga både för ungdomarna och kommunen. Ungdomarna får en chans att komma in i arbetlivet och tjäna egna pengar. Kommunen som är den största arbetsgivaren på Tjörn och som står inför kommande rekryteringsbehov får möjlighet att visa sin bredd av verksamheter, säger Martin Johansen (FP), kommunstyrelsens ordförande.

Sidan senast uppdaterad: 2014-07-15 09.10
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se