Tjörns kommuns logotype
Land -4,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 4,0 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 oktober.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 oktober var det första med den nyvalda fullmäktigeförsamlingen och inleddes med val av nytt presidium.

Kommunfullmäktiges nya presidium utgörs av ordförande Anders G Högmark (M), 1:e vice ordförande Gun Alexandersson Malm (FP) och 2:e vice ordförande Rikard Larsson (S).

Avgående ordförande, Birgitta Adolfsson (FP) och avgående 2:e vice ordförande, Torsten Gustafsson (S) tackades för sin insats under den gångna mandatperioden.

Ekonomichef Katarina Hillberg gav fullmäktige en föredragning om kommunens delårsbokslut per sista augusti. Fullmäktige beslutade att godkänna delårsbokslutet med vissa tillägg. 

I övrigt behandlades tre motioner och en interpellation. En enkel fråga gällande Långekärrs skola ställdes också; frågeställaren var oppositionsrådet, Benny Andersson (S) och frågan besvarades av kommunalrådet, Martin Johansen (FP).


Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 23 oktober 2014.

Sidan senast uppdaterad: 2014-10-20 09.31
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se