Tjörns kommuns logotype
Land 2,9 °C Hav 3,9*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars inleddes med visionsarbete för fullmäktiges ledamöter och ersättare. Visionsarbetet var en del av det arbete med en kommunövergripande vision för Tjörn 2035 som inletts. Arbetet leddes av Stig Fredriksson och Nils-Gunnar Ernstsson.

Beslut fattades bland annat om att återremittera förslag om överföring av verksamhet till SOLTAK AB. Ärendet gällde överföring av viss verksamhet för att skapa kommungemensamma verksamheter i bolaget SOLTAK AB som är ett samarbete mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälvs kommuner.

Fem interpellationer besvarades och debatterades. Det var bland annat en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande gällande företagsklimatet på Tjörn, och en ställd till ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden gällande en tvistig faktura.

Ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden, Karl-Erik Persson (M), begärde entledigande från sitt uppdrag och ny ordförande valdes. Ny ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden är Björn Möller (M). 

Det kompletta protokollet publiceras efter justering som äger rum den 8 april 2014.


Sidan senast uppdaterad: 2014-04-07 09.15
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se