Tjörns kommuns logotype
Land -0,7 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 3,1 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april redovisades kommunens ej färdigberedda motioner. 13 motioner är för tillfället inte färdigberedda.

Beslut fattades om utvidgning av verksamhetsområden för vatten och spillvatten för sex olika områden, bland annat Röreviken och Myggenäs.

6 interpellationer besvarades och debatterades. Det var bland annat en interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande gällande rekrytering av deltidsbrandmän och en ställd till ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden gällande storleken på barngrupperna i förskolan på Tjörn.


Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 30 april 2014.


Sidan senast uppdaterad: 2014-04-28 15.00
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se