Tjörns kommuns logotype
Land 0,1 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 1,8 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 september.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 september inleddes med en rapportering kring det arbete med en kommunövergripande vision för Tjörn 2035 som inletts. Rapporteringen gjordes av Stig Fredriksson och Nils-Gunnar Ernstson.

Beslut fattades bland annat om att anta Miljövision och lokala miljömål för Tjörns kommun. Kommunen prioriterar 8 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Dessa mål har valts ut då de bedöms som särskilt relevanta för Tjörns kommun och ska prioriteras av nämnder förvaltningar och kommunala bolag i det aktiva arbetet med miljömålen.

Två motioner behandlades av ett enigt fullmäktige. De handlade om avgiftsfria seniorkort i kollektivtrafiken och om att främja kommunal demokrati genom webbsända kommunfullmäktigemöten.


Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 25 september 2014.Sidan senast uppdaterad: 2014-09-19 11.22
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se