Tjörns kommuns logotype
Land 2,9 °C Hav 3,9*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Här är snabbprotokollet från årets första sammanträde med kommunfullmäktige den 30 januari.

Sammanträdet inleddes med information från Stig Fredriksson och Nils-Gunnar Ernstson om det arbete de har påbörjat med en kommunövergripande vision för Tjörn 2035.

Bland annat fattades beslut om en ramökning till Räddningstjänsten för att möjliggöra den operativa organisationen av deltidsbrandmän. En riktlinje om investeringshantering antogs och kontrollansvaret för handel av receptfria läkemedel fastställdes; i fortsättningen ska det tillhöra samhällsbyggnadsnämnden.

Nio motioner behandlades. De handlade bland annat om ett förslag om en kommunal resultatutjämningsreserv, hantering av de återbetalda AFA-pengar som kommunen tagit emot samt om en kommunal samarbetsgrupp kring fast förbindelse vid Svanesund.

Det kompletta protokollet publiceras efter justering, som äger rum den 11 februari 2014.

Sidan senast uppdaterad: 2014-03-31 15.55
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se