Tjörns kommuns logotype
Land 2,9 °C Hav 3,9*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Självservice öppnar

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Självservice

Idag öppnar Självservice på Tjörns kommuns hemsida. Där hittar du alla kommunala blanketter, e-formulär, e-tjänster och mallar, samt ett antal blanketter och e-tjänster från andra myndigheter.

På sikt ska vi erbjuda fler e-tjänster. Självservice är ett led i Tjörns kommuns satsning för att göra det enkelt att ta del av tjänsterna.

Det är ett omfattande projekt som nu avslutas. Sedan oktober 2013 har det filats på allt ifrån formuleringar till layout i våra blanketter. Öppnandet av Självservice innebär att projektet avslutas. 85 blanketter har gåtts igenom, uppdaterats och ”klarspråkats” (vanligt språk istället för kanslisvenska). Flera av blanketterna finns tillgängliga i flera format: Word 2013, tillgänglighetsanpassad pdf samt i några fall elektroniska formulär. Kommunens e-tjänster finns förstås också på plats. Tjörn har e-tjänster för barnomsorg, förskoleplats, e-faktura och flera av bibliotekets tjänster.

Mer information, lättare att hitta

Varje blankett/e-tjänst har försetts med en inledande text som kort beskriver dess syfte. Det blir nu också möjligt att söka efter rätt blankett på flera olika sätt: efter kategori, i alfabetisk ordning eller under respektive områdesflik.

www.tjorn.se/sjalvservice

Sidan senast uppdaterad: 2014-06-16 11.27
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se