Tjörns kommuns logotype
Land -4,4 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 3,6 m/s

På jakt efter Skärhamns själ

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Planering med karta

Hur ska Skärhamn se ut i framtiden? Barn, unga och vuxna har under våren deltagit i medborgardialoger. Resultatet visas här på hemsidan och på biblioteket i Skärhamn.

Vad önskar medborgarna för sitt framtida Skärhamn?

För att få svar på den frågan bjöd kommunen in till ett flertal olika workshops under våren. Fokus har legat på följande frågor:

  • Hur ska Skärhamn se ut i framtiden?
  • Vilka verksamheter ska finnas där?
  • Hur ska området kring Skärhamns torg utvecklas?
  • På vilket sätt ska Stråket – området mellan Malaga och Nordiska Akvarellmuseet – sammanlänkas?

Torget i Skärhamn

Vid workshopen som handlade om Skärhamns centrum och torget deltog ett sjuttiotal personer. Högst upp på önskelistan stod att göra torget till en marknadsplats med fler butiker och ökad tillgänglighet till havet, men även till land från havet. Man ville också ha mer grönska, fler gång- och cykelvägar och en trevligare Saga-tomt.

Skärhamn som helhet

I övrigt önskas bättre kommunikationer, fler bostäder med fokus på hyresrätter samt fler näringsverksamheter, gärna med inriktning på mat, rekreation och hälsa. Ungdomarna uppskattar särskilt badplatserna, Nordiska Akvarellmuseet och Skärhamns centrum men vill ha fler bänkar och papperskorgar.

Barnens önskelista

Även de yngre barnen i åldrarna 6 till 10 år har varit med och tyckt. Totalt har 160 barn deltagit. Här önskas exempelvis fler lekplatser och picknickbord på badplatserna. De har också gjort bilder som visar framtidens Skärhamn och skrivit en saga om hur samhället ser ut om tjugo år.

Arbetet med Skärhamns själ finns på www.tjorn.selänk till annan webbplats och ställs ut på biblioteket i Skärhamn från den 30 augusti till den 14 september.

Tjörns metod för medborgardialog

Arbetet med Skärhamns själ ingår i det kommunövergripande Cultural Planning-arbetet som startade 2009. Cultural Planning är en metod för samhällsplanering där man tar tillvara kommunens värden på olika vis, både materiella och immateriella. Under våren har även liknande projekt genomförts på Klädesholmen och i Kållekärr.

Sidan senast uppdaterad: 2014-09-01 09.05
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se