Tjörns kommuns logotype
Land 2,4 °C Hav 3,9*°C
Medelvind S 4,5 m/s

Mindre olovlig frånvaro

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Gymnasium

Tjörn och sex andra kommuner har deltagit i ett ESF-projekt för att hjälpa utsatta barn. Resultatet presenteras idag, den 26 februari 2014, på Folkets Hus i Göteborg.

Tjörn är en av sju deltagande kommuner i projekt SamTidigt, som ESF-projektet heter. Här har man valt att fokusera på barn med lång olovlig frånvaro (ELOF). Sedan tidigare har man också ett politiskt uppdrag att samverka kring barn som riskerar att utveckla ett långvarigt normbrytande beteende och detta har man gjort en verksamhetsplan kring som kallas Västbas. Med denna plan och handlingsplanen mot ogiltig frånvaro vill man försöka att, tillsammans skola och socialtjänst, hitta fungerande metoder för att fånga upp elever som är frånvarande från skolan.

Idag träffas alltså deltagande kommuner och andra för att sprida framgångsrika metoder och ge andra kommuner möjligheten att inleda liknande projekt.

Konferensdeltagarna får möjlighet att testa de deltagarstyrda workshop-metoder som bidragit till framgången. Alla får med en utförlig metodhandbok.


Sidan senast uppdaterad: 2014-03-04 11.07

Mer information

kontakta Lena Björk på telefon 0707-267335.

Projektsidalänk till annan webbplats

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se