Tjörns kommuns logotype
Land 2,4 °C Hav 3,9*°C
Medelvind S 4,5 m/s

”Mer är varannan Tjörnbo rekommenderar absolut vänner och bekanta att flytta till kommunen"

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Skär vid Härön?

I veckan presenterades resultaten från den senaste medborgarundersökningen. I år deltog 119 svenska kommuner i undersökningen. Vid en jämförelse med föregående år har Tjörns medborgare i årets upplaga av undersökning gett högre betyg på flertalet frågor kring hur man upplever kommunen.

Detta har resulterat i förbättrade Nöjd-Region index, Nöjd-Medborgar index samt Nöjd-Inflytande index. Men samtidigt ligger höjningen inom den s.k. felmarginalen och kan därför inte statistiskt säkerställas. Kvinnor är något mer positiva än männen och de som bott i kommunen i 6-10 år ger högst betyg. På samma sätt är individer i åldersgruppen 75 år och äldre mer nöjda än de yngre målgrupperna.

Tjörnborna om kommunen som plats att bo och leva på

Tjörnbornas betyg på sin kommun som plats att bo och leva på är högre än genomsnittet för undersökningen. Det så kallade Nöjd-Region-indexet är 65 för Tjörn, medan genomsnittet i undersökningen är 60. Framförallt är Tjörnborna nöjda med tryggheten, minst nöjd är man med arbets- och utbildningsmöjligheterna.

Tjörnborna om kommunens verksamheter

På Tjörn är medborgarna mest nöjda med räddningstjänst, förskola, grundskola samt kultur och äldreomsorg. Just dessa områden får också högre betyg än genomsnittsbetyget för övriga kommuner i undersökningen. Betygsindex för idrotts- och motionsanläggningar samt vatten och avlopp är dock lägre än snittet. Det sammanfattande Nöjd-Medborgar-index är 52 för Tjörn i år, genomsnittet i undersökningen ligger på 54.

Tjörnborna om inflytandet i kommunen

När det gäller invånarnas möjligheter till inflytande så ligger resultatet för Tjörn något lägre jämfört med genomsnittet för de andra kommunerna. Det sammanfattade Nöjd-Inflytande-index är 36 för Tjörn. Genomsnittet för de andra kommunerna i undersökningen är 40.

Om medborgarundersökningen

Tjörns kommun deltar sedan 2007 i SCB:s medborgarundersökning som visar hur invånarna upplever kommunen och kommunens tjänster. Syftet med undersökningen är att se hur Tjörnborna upplever sin kommun som plats att leva och bo på, hur de upplever att de kommunala verksamheterna fungerar och hur de ser på sitt inflytande på kommunens verksamheter och beslut.

Enkäten gick under våren ut till 1200 Tjörnbor mellan 18-84 år. Av dessa besvarade 51 procent enkäten. De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens invånare gett sin kommun.

Sidan senast uppdaterad: 2014-06-19 14.14
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se