Tjörns kommuns logotype
Land -0,7 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 3,1 m/s

Medborgardialog om Klädesholmen

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Workshop 2014 om Klädesholm

Under våren 2014 inledde Tjörns kommun en medborgardialog som start på arbetet med två nya detaljplaner på Klädesholmen, för Norra respektive Södra Koholmen.

Dialogen har hittills skett dels vid en workshop i kommunhuset i Skärhamn, dels i form av enkätfrågor vid en utställning i KIF-huset på Klädesholmen.

Syftet med workshopen och enkätfrågorna har varit att genom cultural planning-metoden identifiera Klädesholmens värden samt utforska dess styrkor och svagheter.

Identifieringen har gjorts genom att deltagarna enskilt eller i grupp dels har svarat skriftligt på frågor i ett formulär, dels genom att lägga ut symboler på en nuläges- och önskekarta.

Frågorna i dialogen rör bland annat varför man vill bo på Klädesholmen, vad man kan vara stolt över, hur orten fungerar i vardagen och på fritiden, om Klädesholmsborna kan/bör bli fler, om något saknas idag som man önskar fanns på holmen och hur Klädesholmen kan se ut om 20 år. Vid workshopen 2014-01-14 deltog ca 70 personer. Under utställningsperioden på KIF-huset januari-april 2014 besvarades ytterligare ca 10 enkäter.

Resultatet av dialogen visar på ett stort engagemang bland Klädesholmsborna. Den har gett en god bild av hur de boende ser på sin ort, nu och framöver. Det inkomna materialet rymmer olika uppfattningar på flera områden, men även en tydlig samsyn inom andra.

Sidan senast uppdaterad: 2014-06-17 09.45
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se