Tjörns kommuns logotype
Land 0,1 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 1,8 m/s

Kostnader för bevakningsarbete regleras

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Man fyller i blankett

Hösten 2013 fick Tjörns kommunchef i uppdrag av kommunstyrelsens presidieutskott att i diskussion med Almö Livs reglera kostnader för bevakningsarbete utfört av Securitas åren 2011-2012. Den 15 maj informerades KS presidieutskott om att parterna är överens och att kostnaderna nu regleras enligt tidigare avtal. 

Bevakningsarbetet skedde i samband med att Migrationsverket började använda Tjörnbro Park som tillfälligt ankomstboende för asylsökande. Almö Livs har i diskussionerna uttryckt att de vill göra rätt för sig och ta ansvar för de kostnader som uppstod.

Diskussionerna har dock handlat om huruvida samtliga kostnader kunnat härröras till arbete på Almö Livs, eftersom hälften av vaktbolagets tid inte varit arbete i butiken. Butiken backar nu i denna frågan för att inte skada sin verksamhet. Den 15 maj informerades KS presidieutskott om att parterna är överens och att kostnaderna nu regleras enligt tidigare avtal.

För mer information kontakta kommunchef Johan Fritz via telefon 0304-60 10 13 eller via mejl johan.fritz@tjorn.se.

Sidan senast uppdaterad: 2014-05-19 08.25
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se