Tjörns kommuns logotype
Land 2,4 °C Hav 3,9*°C
Medelvind S 4,5 m/s

Kartläggning visar på brister på Valåsens äldreboende

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Larmknapp på äldreboende

En nyligen gjord kartläggning av Valåsens äldreboende på Tjörn fastställer behovet av åtgärder för att komma tillrätta med budget-avvikelser, incidenter och ohälsotal.

Även uppföljning av rutiner och förändringsledarskap behöver utvecklas. Kartläggningen beställdes av socialförvaltningen sent i höstas.

– Vi måste bli bättre på att göra rätt från början även i strategiska frågor, säger Ingegärd Gundersvik, avdelningschef för Vård och äldreomsorgen på Tjörn. Omsorgen är god, vilket Socialstyrelsens senaste undersökning visar. Kartläggningen innehöll få nyheter och flera åtgärder har vidtagits som ökad bemanning och mer medarbetaransvar. Redan nu har vi tagit nästa steg där vi ska se över organisation, bemanning, incidenter, budgetavvikelse och ohälsotal, fortsätter Ingegärd Gundersvik.  

Exempel på åtgärder är:

  • Teamutveckling med beteendevetare i de grupper där ohälsotalen varit höga
  • Utbildning i kroppsspråk och bemötande för att skapa tillit och trygghet mellan den demenssjuke och medarbetarna
  • Ökad bemanning vid behov
  • Beställning av hotellås – de boende styr själv sin entrédörr

Även om Tjörn har en mycket bra modell (Tubbemodellen) för att organisera äldreboende, väljer man att ta hjälp av externa konsulter på Valåsen. De boende på Valåsen har långt gången demenssjukdom.

Allvarlig kritik med förklaringar

På Valåsens äldreboende finns idag boende med omfattande och långt gången demenssjukdom. Det innebär att de boende kan vara oroliga och utåtagerande i sitt beteende. Kartläggningen visar att Valåsens äldreboende haft 258 fallincidenter avvikelser (enligt Hälso- och sjukvårdslagen) och 40 avvikande händelser om hot och våld (kommunens eget rapporteringssystem). Av de 258 incidenterna ledde en handfull till frakturer. Resterande är händelser som skulle kunna ha lett till fallskador.

– Vi är bra på att rapportera avvikelser på Tjörn. Det är ett led i att Tjörn är en säker och trygg kommun, säger Ingegärd Gundersvik, avdelningschef för äldreomsorgen. Och det här är förstås alldeles för många.

Omvärlden ställer stora krav på nya arbetssätt

Ny lagstiftning, fler vårdtagare som är mer sjuka, en budget i balans och ständig utveckling är något som de flesta omsorgsverksamheter står inför idag. 

– Förut räckte det kanske om du som ledare i äldreomsorgen fokuserade på omsorg. Det räcker inte idag, säger Ingegärd Gundersvik. Vi tar oss en funderare i hela förvaltningen för att ge ledare på alla nivåer utbildning och metoder för att fortsätta förändringsarbetet avslutar Gundersvik. Angeläget är också att stimulera personalen till att arbeta mer självständigt. 

– Lika professionella som vi är i mötet med våra demenssjuka boende, lika professionella ska vi bli i att leda en organisation i förändring. Nu får vi snart verktyg för det, säger Margit Hansson och Carina Ivarsson, enhetschefer för Valåsens äldreboende. 

Kontaktperson och information

Frågor besvaras av Ingegärd Gundersvik, ring tfn 0304-60 10 76 eller mejla till ingegard.gundersvik@tjorn.se.


Sidan senast uppdaterad: 2014-02-12 11.45
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se