Tjörns kommuns logotype
Land 1,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SE 0,9 m/s

Kampanj för att lämna matavfall

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Avfallstrappan

Nu genomförs en kampanj för att få fler hushåll att lämna matavfall i den bruna tunnan. Avfallet blir biogas, ett mer miljövänligt alterantiv än till exempel hemkompostering.

Nu och under de kommande veckorna får närmare 1300 hushåll på Tjörn ett brev av kommunen. Det är de hushåll där kommunen idag saknar uppgift om hur matavfallet skiljs från övrigt avfall.

Hjälp oss få rätt uppgifter om ditt matavfall

En del av hushållen som får brev har sannolikt väl fungerande
hemkomposter och kan fortsätta med det. En anmälan eller ett godkännande för hemkompostering som utfärdats innan 1995 kan vi dessvärre inte se i datasystemet. Tacksam om ni har överseende med oss för det och vill hjäpa oss att få det rätt i våra system.

45 kronor i månaden för ett bra miljöval

För några år sedan sänkte Tjörns kommun priset för att lämna matavfall till 45 kronor i månaden. Då blev det snabbt ytterligare 1000 hushåll som valde det mest miljövänliga alternativet att lämna bort sitt matavfall till biogasproduktion. Tjörns kommun halkar dock efter övriga kommuner när det gäller hur många som lämnar hushållsavfall.

Matavfall viktig resurs

Matavfallet är en viktig resurs. Genom att samla in matavfall och göra biogas av det kan vi få bussar och andra fordon med ett miljövänligt fordonsbränsle att återföra näringsämnen till jorden. Ett ton matavfall ger biogas som motsvarar cirka 67 liter bensin eller 50 liter diesel.  Biogas är bättre än till exempel bensin eller diesel eftersom bränslet är förnybart. Koldioxidutsläppet för fordon som drivs med biogas ligger också långt under gränsvärdet för dagens miljöbilar.

Hemkompostering inte alltid så lätt

Att ta hand om en hemkompost på rätt sätt är inte alltid helt lätt. En felskött kompost kan oavsiktligt förvandlas till en liten miljöbov. Genom att istället lämna matavfallet blir den positiva miljöpåverkan ännu större och du tar ett kliv högre upp på miljöstegen.


Sidan senast uppdaterad: 2014-07-14 10.56
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se