Tjörns kommuns logotype
Land 0,1 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 1,8 m/s

Fortsatt goda resultat för Tjörns äldreomsorg

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Äldre med rullator

I Socialstyrelsens årliga undersökning får Tjörns äldreomsorg generellt ett något bättre resultat än riksgenomsnittet.

Det gäller, i princip, samtliga frågor i undersökningen. Mönstret ser likartat ut över landets kommuner och under de senaste tre åren har inte så stora förändringar skett vad gäller brukarnas synpunkter.

 • I Tjörns kommun känner brukarna förtroende för personalen (94 %) och tycker att bemötandet är gott (98 %).
 • De allra flesta är nöjda med hemtjänsten i sin helhet (92 %).
 • En stor majoritet tycker att det är lätt att få kontakt med personalen (92 %).
 • Glädjande nog tycker en stor majoritet också att de får tillräckligt med tid med hemtjänsten (90 %).
 • 90 % tycker att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål.
 • Brukarna i hemtjänsten är nöjda med utförandet av arbetet (89 %).

Hemtjänsten på Tjörn får lite lägre betyg på några frågor:

 • Endast 67 % vet hur man går tillväga för att framföra klagomål.
 • Alla tycker inte att de kan påverka vilka tider man får hjälp (bara 62 % är nöjda).
 • Hemtjänsten meddelar inte alltid förändringar i förväg, 70 % är dock nöjda.
 • Många upplever att det inte är så lätt att kunna träffa läkare vid behov (54 %).
 • Det händer att brukare inom hemtjänsten besväras av ensamhet. Så många som 47 % har svarat att man ofta besväras av ensamhet.

- Skillnaderna mellan olika enheter inom hemtjänsten på Tjörn är inte särskilt stora. Resultatet av brukarundersökningen diskuteras nu vidare i hemtjänstens olika arbetsgrupper och utgör ett underlag för det fortsatta kvalitetsarbetet, säger Elisabeth Widskog, kvalitet- och utvecklingschef i socialförvaltningen.

Socialstyrelsen gör en årlig undersökning där alla över 65 år och som har hemtjänst eller bor på ett äldreboende får svara på frågor om vad de tycker om sin vård och omsorg. Totalt har drygt 130 000 personer svarat på årets enkät i landet som helhet. Inom Tjörns kommun har 67 personer svarat inom särskilt boende (63 %) och 112 personer inom hemtjänst (66 %) av samtliga boende.

Kontaktperson och information

Elisabeth Widskog
0304-60 13 35
elisabeth.widskog@tjorn.se.

Sidan senast uppdaterad: 2014-11-12 13.33
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se