Tjörns kommuns logotype
Land -6,3 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 0,9 m/s

Förstudie för Kållekärr

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Kållekärr önskekarta

Hösten 2013 påbörjades arbetet med en förstudie för Kållekärr. Nu presenteras resultatet: "Hej Kållekärr!"

För att utveckla en ort behövs en tätortsstudie. I den samlas förutsättningar och möjligheter, problem och önskemål, beträffande ortens boende, näringsliv, kultur, kommunikationer ...

Kållekärr har ingen tätortsstudie. Arbetet med en sådan har inletts med att ta fram en förstudie. I detta arbete har Tjörnborna en oundgänglig del. Under hösten hölls fyra workshops, där alla som bor, arbetar i och/eller har en annan relation med Kållekärr var välkomna.

Resultatet är en samlad analys av dagens situation, hur vi vill ha framtiden, och hur vi kan bära oss åt för att komma dit.

Materialet är inte en antagen handling, utan ligger till grund för det fortsatta arbetet med tätortsstudien.

Tack till alla som deltagit med sina kunskaper och ideer kring Kållekärr!

Sidan senast uppdaterad: 2014-04-10 14.17
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se