Tjörns kommuns logotype
Land 2,7 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SSW 3,1 m/s

Fler åtgärder behövs för att möta ett ökande resbehov

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Röd tågsignal

På torsdagen den 13 mars undertecknade Tjörn, Orust, Stenungsund, Uddevalla och Kungälvs kommuner en gemensam skrivelse där kommunerna riktar en uppmaning till kommunalförbundet Fyrbodal och Göteborgsregionens kommunalförbund.

Man vill att man tillsammans arbetar för att Regionalfullmäktige samt BHU (Beredningen för hållbar utveckling) prioriterar en mötesplats i Grohed som en investering inom transportinfrastrukturen i Västra Götaland under perioden 2014-2025. Undertecknade kommuner är beredda att, i likhet med finansiering av plattformsförlängningar på Södra Bohusbanan, förskottera kostnader för mötesplats Grohed, för att åtgärden ska komma igång snabbt. 

Brist på kapacitet

Resandet på Södra Bohusbanan har ökat kraftigt och det råder nu tidvis brist på kapacitet. Den enkelspåriga banan är också mycket känslig för störningar vilket leder till svårig­heter med tågens punktlighet. Ytterligare åtgärder behövs för att öka resandekapaciteten ytterligare på Södra Bohusbanan. Resandet med tåg i Västra Götaland har utvecklats positivt och har mer än fördubblats sedan 1999. Tågresandet utgör 7 % av Västtrafiks resor och 32 % av den totala reslängden mätt i personkilometer. 

Beslutade perrongförlängningar möjliggör fler resenärer

Under hösten 2012 mötte Tjörn, Orust, Stenungsund, Uddevalla och Kungälvs kommuner Näringsdepartementet. Kommunerna framförde nödvändigheten av att få ökad kapacitet på Södra Bohusbanan för att klara nuvarande och framtida arbetspendling. Detta ledde snabbt till beslut om perrongförlängningar mellan Uddevalla och Göteborg som möjliggör en kapacitetsökning på 64 % då längre tåg kan ta fler resenärer. 

Trafikverket meddelar att arbetet med perrongförlängningarna startar direkt efter sommaren 2014 och skall vara klart december 2015.

Den preliminära tidsplanen är att arbetet påbörjas med Kode station under september 2014, Ytterby under våren 2015, Stora Höga och Svenshögen under sommaren 2015 samt Ljungskile under hösten 2015. Arbetet kommer att ske främst nattetid, men vissa spårningsstörningar kommer det troligen att medföra. 

Mötesplats Grohed

Men fler åtgärder behövs för att möta det ökande resbehovet i området. Södra Bohusbanan är ca 9 mil. Stations- och mötesavståndet fördelar sig relativt jämnt med körtid om 5-9 minuter mellan mötena. Men mellan Ljungskile och Uddevalla finns inget sådant mötesalternativ. Ett mötesspår ökar banans kapacitet och möjliggör tätare tåg (halvtimmes­trafik) samt förbättrar tågens punktlighet på hela banan. Banverket har i en förstudie från 2003 pekat ut Grohed, mitt på sträckan Uddevalla – Ljungskile, som lämplig plats för ett mötesspår. Kostnaden bedömdes till ca 50 Mkr. 

Kontaktperson och information

Martin Johansen, Kommunstyrelsens ordförande 

Ring 0304-60 10 51 eller mejla martin.johansen@tjorn.se.

Sidan senast uppdaterad: 2014-03-19 09.25
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se