Tjörns kommuns logotype
Land -0,7 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 3,1 m/s

Elevernas syn på skolan

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Brännboll på Rönnängs skola

Den 18 december presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) sin Öppna jämförelse om ”Elevernas syn på skolan”.

Den absoluta majoriteten av eleverna upplever att de är trygga, att lärarna tar hänsyn till deras åsikter och att eleverna vet vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Eleverna upplever att de får hjälp av lärarna om de behöver det, eleverna får veta hur det går i skolarbetet och eleverna känner att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i skolan. Detta resultat tål att upprepas eftersom denna positiva bild som vi har sett varje år som enkäten har genomförts, inte alltid syns i debatten om svensk skola. Lärare, skolledare, skoltjänstemän och politiker ska vara stolta över att majoriteten av de närmare 100 000 tillfrågade eleverna är positiva till skolan.

Enkäten är gjord läsåret 2013/2014. Tjörneleverna ger sina skolor betyget medel, detta trots de goda kunskapsresultat de uppnår.

– Förvaltningen återkommer med analys samt förslag hur utvecklings- och kvalitetsarbetet ska förbättras ytterligare utifrån resultatet i undersökningen, säger förvaltningschef Staffan Sjölund.


Kontaktperson och information

Staffan Sjölund
Förvaltningschef barn- och utbildning
0304-60 11 01
staffan.sjolund@tjorn.se

Sidan senast uppdaterad: 2015-01-30 08.24
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se