Tjörns kommuns logotype
Land -4,4 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 3,6 m/s

2014 års sista kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Julljus. Foto MS clipart

Det var ett stämningsfullt och innehållsrikt sista möte i kommunfullmäktige den 11 december. Ett lusssetåg som arrangerades av avdelningen för funktionshindrade inledde mötet.

Tio personer fick utmärkelsen Rådig insats när de räddat livet på tre personer.

För nya mandatperioden valdes Martin Johansen till ordförande för kommunstyrelsen, Reidun Lorentzon till ordförande för socialnämnden, Benita Nilsson till ordförande för kultur- och fritidsnämnden och Björn Möller ny ordförande för barn- och utbildningsnämnden.

Inte mindre än 32 ledamöter och ersättare lämnade kommunfullmäktige i och med höstens val.

I denna skara ingick tre verkliga politiska veteraner som avtackades av kommunfullmäktiges ordförande Anders G Högmark.

Inga Olsson (C) kan blicka tillbaka på 46 års politisk verksamhet varav 32 år i kommunfullmäktige aktiv särskilt inom området samhällsbyggnad.

Torsten Gustavsson (S) lämnar fullmäktige efter 29 år i fullmäktige och politiken på Tjörn där även far och farfar varit verksamma sedan 1930 talet. Fjärde generationen fortsätter nu denna familjetradition.

Gösta Andersson (SB) lämnar efter 28 år i kommunfullmäktige och 32 år i kommunstyrelsen. Nästan hela tiden i majoritetsposition.

I sin avtackning påminde Anders G Högmark om att tacket till alla de som nu lämnar kommunfullmäktige också är ett tack hem till alla familjer. Utan deras insatser hade inte detta politiska arbete varit möjligt.

Ordföranden avslutade kommunfullmäktiges sammanträde med en tillönskan om en GOD JUL och en förhoppning om Ett GOTT NYTT År till fullmäktiges ledamöter samt till alla anställda inom Tjörns kommun med ett tack för det år som gått med fina arbetsinsatser till nytta och glädje för kommunens innevånare.

Sidan senast uppdaterad: 2014-12-19 16.11
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se