Tjörns kommuns logotype
Land 2,4 °C Hav 3,9*°C
Medelvind S 4,5 m/s

Vilka intressen och vilka behov har ungdomarna på Tjörn?

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Ungdomar på Nordiska Akvarellmuseets brygga. Foto: Maria Johannessen

Under veckorna 40-42 kommer alla elever i årskurs 8 i grundskolan samt årskurs 2 i gymnasiet att få möjlighet att svara på en enkät, Lupp-undersökningen, som ställer frågor om detta.

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitik. I enkäten, som tillhandahålls av Ungdomsstyrelsen, ställs frågor inom områden som

  • hälsa
  • skola
  • fritid,
  • boende
  • arbete
  • framtidsplaner
  • med mera

Syftet är att kommunen ska få bättre kunskap om ungas villkor, synpunkter och erfarenheter, så att vi kan se vad som behöver göras för att förbättra ungdomars situation i vår kommun.

Lupp-undersökningens enkäter sammanställs av Ungdomsstyrelsen. Resultatet bearbetas sedan av FoU i Väst/GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) om sammanställer en gemensam rapport för de kommuner inom GR som genomför undersökningen 2013. De sammanställer även en separat rapport för Tjörns kommun.

Vår rapport beräknas vara klar i mars 2014. Då kommer en återkoppling till elever, personal och politiker att göras i form av seminarier. Seminariernas frågor och diskussioner utgör sedan grund till frågeställningar och punkter som lyfts vid ett gemensamt Pizzakonvent med ungdomar och politiker i april 2014. Rapporten kommer naturligtvis att finnas tillgänglig här på hemsidan.

Sidan senast uppdaterad: 2013-10-04 13.24

Mer information

Ungdomsstyrelsen: Lupplänk till annan webbplats

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se