Tjörns kommuns logotype
Land -6,1 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NNE 0,9 m/s

Tvätta miljörätt - tvätta i biltvätt

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Biltvätt i hall - inifrån bilen

Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.

Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningarna ska ha oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för att säkert klara utsläppskraven.

Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark. Då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet via dagvattenbrunnar rinner orenat ut i vattendrag, sjöar och hav. Varje år hamnar mängder av föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan.

Tvättvattnet är förorenat

Smutsvattnet från biltvätt innehåller föroreningar som metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa är skadliga för människor och för miljön. Om föroreningarna hamnar i dagvattensystemet leds de i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag, sjö eller havsvik. Ibland leds tvättvattnet till kommunens avloppsreningsverk, men avloppsreningsverken klarar inte att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada processen i reningsverket.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns det miljömärkta produkter för biltvätt, avfettning, vaxning med mera. Idag finns miljöanpassade avfettningsmedel som är lika effektiva som oljebaserade medel. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.


 

Sidan senast uppdaterad: 2013-04-02 11.02
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se