Tjörns kommuns logotype
Land 0,1 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 1,8 m/s

Tjörn Uppstickare bland kommuner

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Tjörn tar emot Visions pris Uppstickare

Vinnarna från Trollhättan och Uppstickarna från Tjörn. Fr.v.: Christer Olsson, kulturchef Trollhättan; Åsa Lund Dahlqvist, ordförande Vision Trollhättan; Carina Lorentzon, ordförande Kultur- och fritidsnämnden Trollhättan; Benny Wising, förvaltningschef Kultur & Fritid Trollhättan; Benita Nilsson, ordförande Kultur- och fritidsnämnden Tjörn; Ewa-Lena Svensson, representant Vision Tjörn; Evike Sandor, Kultur- och Fritidschef Tjörn. Priset till Trollhättan bestod av konstverket "Caravanic" av konstnären Frédéric Iriarte.

Torsdagen den 5 december kl 18.00 utsåg fackförbundet Vision Tjörns kommun till Uppstickare bland landets nominerade kulturkommuner.

Det är sjunde gången i prisets 25-åriga historia som en uppstickarkommun utses. Trollhättans kommun vann utmärkelsen Årets kulturkommun. Nominerade var Eda, Kristianstad, Mark, Piteå, Sandviken, Tjörn, Trollhättan och Upplands Bro.

Motiveringen till Uppstickaren Tjörn lyder: "Fackförbundet Vision vill uppmuntra den lilla kommunen Tjörn som bedriver en målmedveten och hållbar satsning på kultur för alla på ”Möjligheternas ö”. Vision utser Tjörn till Årets Uppstickarkommun 2014. Juryn konstaterar att västkustkommunen med cirka 15 000 invånare bedriver en målmedveten satsning på kultur för alla. På Tjörn ligger bland annat Akvarellmuseet, och kommunen anordnar också varje år en mängd festivaler, marknader och utställningar."

– Nu har vi fått bevis för att vi arbetar i rätt riktning. Vi har en övertygelse om att människor blir starkare när de upplever och skapar konst och kultur. De får fler uttrycksformer och lättare att göra sig förstådda. När flera sinnen stimuleras och hela kroppen aktiveras växer självkänslan, säger Evike Sandor, chef för kultur- och fritidsfövaltningen. Utan alla kulturaktörer, -föreningar, -organisationer, barn, unga och vuxna som bor på Tjörn hade vi inte nått så här långt. Ett stort tack till alla, avslutar Evike Sandor.

– Jag är glad och stolt över utmärkelsen och vill tacka alla engagerade Tjörnbor som bidragit till detta! Särskilt glad är jag över att juryn pekat på att vårt arbete med barn- och ungdomskultur är i absolut framkant., säger Benita Nilsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Till årets kulturkommun utses en kommun som:

  • arbetar för att kultur ska bli en självklar del av kommuninvånarnas vardag, genom att den finns med i all kommunal verksamhet
  • gör anställda och kommuninvånarna delaktiga i kulturverksamheten
  • arbetar för konstnärlig utveckling och frihet
  • använder kultur som ett verktyg för hälsa och välfärd
  • har en långsiktig kulturpolitik, som gäller både i hög- och lågkonjunktur
  • satsar egna kommunala ekonomiska medel
  • ser till att kulturen är tillgänglig för alla i kommunen, geografiskt och ekonomiskt
  • stödjer kulturell mångfald
  • marknadsför kultur på ett kreativt, okonventionellt och professionellt sätt
  • initierar och uppmuntrar satsningar som kan bli uppmärksammade utanför kommungränsen.

Prisutdelningen ägde rum i Olofström Folkets Hus, 2013 års kulturkommun. Prisutdelare var operasångaren Catrin Johnson och Ove Jansson, kulturjuryns ordförande och vice ordförande i Vision.

För ytterligare kommentarer eller information, kontakta Ove Jansson, vice ordförande Vision och kulturjuryns ordförande, tfn 070-642 81 69 eller Ewa Henriksson, kulturansvarig i Vision, tfn 070-574 34 07.

Kontaktperson och information:

Evike Sandor
Chef kultur- och fritidsförvaltningen, tfn 0304-60 11 63, mejl evike.sandor@tjorn.se.

Sidan senast uppdaterad: 2014-01-18 18.29
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se