Tjörns kommuns logotype
Land -0,8 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 3,1 m/s

Tjörns unga ger sin syn på livet

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Den så kallade luppundersökningen, som gjordes bland Tjörns högstadie- och gymnasieungdomar hösten 2011, är nu sammanställd.

I november 2011 fick Tjörns samtliga sjuor, åttor och nior svara på Ungdomsstyrelsens enkät om hur de ser på livet och framtiden. Enkäten genomfördes på skoltid så svarsfrekvensen var god. Samtidigt fick också de gymnasieelever som var skrivna på Tjörn möjlighet att svara på enkäten och 38 procent passade på.

Nu har resultatet sammanställts och presenteras i en rapport som återspeglar Tjörns ungas syn på livet 2011. Redan i höst görs en uppföljande enkät så att jämförelser kan göras över tid.

Tanken är att Tjörns beslutsfattare ska använda rapporten som underlag i beslut som rör just barn och unga i kommunen.

Rapporten finns att läsa och ladda ner häröppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: 2013-05-29 15.37
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se