Tjörns kommuns logotype
Land -0,9 °C Hav 3,9*°C
Medelvind ENE 1,8 m/s

Tjörns Sjöfartsgymnasium avslutas på Nösnäsgymnasiet

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Tjörns Sjöfartsgymnasium avslutas på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. Det beslutet fattade barn- och utbildningsnämnden den 6 februari.

Gäller de elever som fortsätter på Sjöfartsgymnasiet i höst

Beslutet förutsätter att det finns elever i nuvarande årskurs 1 och 2 som önskar fortsätta sin utbildning vid Tjörns Sjöfartsgymnasium.

Egna klassrum på Nösnäsgymnasiet

I Stenungsund blir nuvarande programsamordnare rektor för utbildningen och ansvarar för den nautiska undervisningen och elevernas fartygsförlagda utbildning. Nösnäsgymnasiet är en stor skola med god tillgång till modern utrustning. Sjöfartsgymnasiet får egna klass- och arbetsrum för elever och personal.

Läsårskort till Tjörnboende elever

Samtliga elever som väljer att bo kvar på Tjörn får läsårskort som ger tillgång till kollektivtrafiken inom Tjörn och kranskommunerna.

De som fortsätter på annan ort får hjälp att ordna det

De elever som planerar att byta till en annan sjömansskola inför höstterminen kommer att få hjälp och stöd med detta.

Elever informeras

Elever, vårdnadshavare och intressenter i utbildningen informeras under veckan.

Sidan senast uppdaterad: 2013-02-07 13.08

Kontaktuppgifter

Tjörns kundcenter
0304-60 10 10

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se