Tjörns kommuns logotype
Land -1,4 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NNE 0,4 m/s

Tjörnborna om Tjörn

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Tjörnbroleden

När Tjörnborna får tala om hur nöjda de är med regionen, kommunens verksamheter och inflytandet visar det sig att man är nöjd med sin region, särskilt tryggheten och lite mindre nöjd med verksamheterna och inflytandet.

Det kan man utläsa av SCB Medborgarundersökning för 2013. Se länk till höger för att ta del av hela materialet.

Tjörnborna om kommunen som en plats att bo och leva på (N-R-I)

Tjörnborna är aningen mer nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på än genomsnittet för andra kommuner i undersökningen. Det så kallade Nöjd-Region-indexet blev 63 för Tjörn, genomsnittet för de andra kommunerna i undersökningen var 59. Framförallt är Tjörnborna nöjda med tryggheten i kommunen. Av de som svarat på undersökningen kan 54 procent starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.

Tjörnborna om kommunens verksamheter (N-M-I)

På Tjörn är medborgarna mest nöjda med räddningstjänsten, renhållning och sophämtning, förskola, grundskola och kultur. Jämfört med förra årets undersökning är Tjörnborna mindre nöjda med vatten och avlopp samt gymnasieskolan.Det summerade resultatet Nöjd-Medborgar-index blev 49 för Tjörn. Genomsnittet för de andra kommunerna i undersökningen var 53.

Tjörnborna om inflytandet i kommunen

När det gäller invånarnas möjligheter till inflytande är resultatet för Tjörn något lägre jämfört med genomsnittet för de andra kommunerna i undersökningen. Det sammanfattade indexet Nöjd-Inflytande-index blev 35 för för Tjörn, genomsnittet för de andra kommunerna i undersökningen var 39.

Medborgarundersökning

Tjörns kommun deltar sedan 2007 i SCB:s medborgarundersökning som visar hur invånarna upplever kommunen och kommunens tjänster.

Syftet med medborgarundersökningen är att se hur Tjörnborna upplever sin kommun som plats att leva och bo på, hur de upplever att de kommunala verksamheterna fungerar och hur de ser på sitt inflytande på kommunens verksamheter och beslut.

Enkäten gick ut till 1000 Tjörnbor mellan 18-84 år. Av dessa besvarade 49 procent enkäten. De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens invånare gett sin kommun.


Sidan senast uppdaterad: 2013-09-30 10.37

Kontaktuppgifter

Carolina Färdig
0304-60 11 04

Utvecklingsledare
0304-60 11 04
carolina.fardig@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se