Tjörns kommuns logotype
Land 2,4 °C Hav 3,9*°C
Medelvind S 4,5 m/s

Tjörn 101!

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Servering

Tjörns kommun har klättrat hela 57 placeringar och rankas nu på 101:a plats på listan över kommunernas företagsklimat.

Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. På Tjörn har klimatet blivit allt bättre, och årets resultat är det bästa sedan mätningarna startade 2001.

Tjörnföretagen uppvisar en allt mer positiv syn på det lokala företagsklimatet. Det är framför allt servicen samt attityderna bland politiker och tjänstemän som företagen upplever har blivit bättre. Likaså uppfattar företagen att kommunens dialog och information har förbättrats. Nyföretagandet har ökat, likaså andelen entreprenörer, något som gynnar det lokala företagsklimatet. Man anser också att det finns tillgång till kompetens.

Företagen är inte lika positivt inställda till vägnät samt tele/it, områden som ofta får kritik i liknande studier. Fiber är en fråga som är aktuell på Tjörn just nu, kommunen undersöker möjligheterna att få stöd till att bistå företag och invånare som vill starta fiberföreningar. Årets resultat pekar också på att företagen är mindre positiva till kommunens tillämpning av lagar och regler samt hur man upplever kommunens konkurrens med företag.

- Det här är två områden som kommunen måste titta närmare på och analysera hur man kan förbättra och utveckla. Bland annat måste vi bli bättre på att berätta vad som gäller i varje enskilt ärende så att man upplever att man får både en rättvis och snabb hantering av sin fråga, menar Helene Evensen, näringslivsstrateg på Tjörns kommun

På fredag den 26 april presenteras hela undersökningen och Tjörns resultat på ett frukostmöte på Bergabo hotell i Rönnäng.

Hur görs undersökningen?

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en attitydstudie bland Sveriges företagare. Man definierar och mäter företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Undersökningen innehåller tre delar: några enkätfrågor, ett sammanfattande betyg på det lokala företagsklimatet samt ett flertal statistiska faktorer kring antal företag, entreprenader med mera. Enkäterna går ut till ett slumpmässigt urval stora och små företag under oktober och november månad.

Sidan senast uppdaterad: 2013-04-24 11.42
Mer information

Hela listan med detaljerade uppgifter finns på www.foretagsklimat.selänk till annan webbplats

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se