Tjörns kommuns logotype
Land 2,7 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SSW 3,1 m/s

Stärkt kultur och fritid på Tjörn

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Barn och unga dansar

Barn och unga står fortfarande i fokus, bland annat lovar budgeten gratis idrotts- och kulturskola. Men även äldre prioriteras.

I kultur- och fritidsnämndens budget för 2014 väljer kultur- och fritidsnämnden att öka stödet till idrottsföreningarna med 50 procent.
– Det är en mycket viktig ökning av stödet till idrottsföreningarna. Det är våra barn och unga det gäller. Idrottsföreningar med egna anläggningar är här prioriterade, säger nämndens ordförande Benita Nilsson.

Kultur för yngre och äldre

Från och med hösten 2014 kommer Tjörns alla 9- och 10-åringar erbjudas en avgiftsfri idrotts- och kulturskola. Målet är att barnen ska få prova på så många olika idrotter och kulturaktiviteter som möjligt. Verksamheten ska vara allsidig, lekfull och anpassad efter barnens behov och förutsättningar.
– En handlingsplan för hur det här ska gå till rent praktiskt ska tas fram under våren, berättar Benita Nilsson.
Under hösten 2014 ska även alla andraklassare på Tjörn erbjudas gratis grundkurs i kulturskolan, det vill säga undervisning i blockflöjt, fiol eller cello. Samtidigt stärks kulturpedagogpoolen och satsningen på ungdomar i åldern 13-18 år fortsätter inom ramen för kultur- och fritidscentra.
– Även äldre ska få bättre tillgång till kultur genom en särskild satsning på kultur på äldreboenden, säger Benita Nilsson.

Bäst i Sverige!

Kultur- och fritidsnämndens övergripande mål är att Tjörn ska vara en av de allra bästa friluftskommunerna i Sverige. Redan nu ligger kommunen högt i nationell ranking, på 20:e plats av 289 kommuner.
– Målet är att bli än bättre, säger Benita Nilsson.
För att nå dit ska en handlingsplan för friluftslivet tas fram under våren, där bland annat spontanidrotten ska ingå. Planen ska säkerställa tillgången och närheten till naturen på Tjörn, som är en viktig resurs för människors välbefinnande.
– Ett värdefullt dokument för kommunens fortsatta arbete med friluftsfrågor, säger Benita.
Ett belyst motionsspår ska anläggas även på västra Tjörn under 2014.
– Förvaltningen håller på att ta reda på var ett sådant motionsspår kan placeras, säger Benita Nilsson.

Satsning på vandringsleder

I budgeten för 2014 lägger kultur- och fritidsnämnden också extra fokus på två av kommunens vandringsleder: Säbyleden och vandringsleden vid Sundsby. Där ska kommunen initiera och genomföra kulturvandringar och dramatiserade vandringar. På Sundsby säteri ska en trädgårdsmästare anställas så att den vackra parken och köksträdgården, som invigdes sommaren 2013, kan hållas efter.
– Andra budgetmål är att lyfta fram kulturens roll som framgångsfaktor för kommunen, till exempel genom att ta fram en kulturstrategi. Även biblioteksverksamheten ska utvecklas. Ytterligare ett mål är att fortsätta utveckla natur- och kulturturismen, berättar Benita Nilsson.

Kontaktperson och information

Benita Nilsson, kultur- och fritidnämndens ordförande,
benita.nilsson@tjorn.se, tfn 0705-91 46 96

Sidan senast uppdaterad: 2013-11-29 08.29
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se