Tjörns kommuns logotype
Land 2,5 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SSW 4,9 m/s

Snabbprotokoll KF 16 maj 2013

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokollsklubba

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj godkändes det återremitterade ärendet Tjörns kommuns översiktsplan, med noterad reservation av (S) och (MP).

Bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för SOLTAK AB godkändes, såsom görs i samtliga sju ingående kommuner i samarbetet just nu.  Omstruktureringen av Renova AB bordlades återigen (för fjärde gången) och återkommer igen för behandling vid nästa kommunfullmäktigemöte.  Andra beslut gällde Årsredovisning för Samordningsförbundet som även var på plats och informerade om sin verksamhet, beslut om VA i del av Hakenäset samt en motion gällande hyresrätter vid antagande av detaljplaner.  

Många interpellationer

Ett stort antal interpellation besvarades, flera på temat VA, även upphandling, Tjörnbro Park och kommunens omställningsprogram var ämnen som avhandlades i interpellationer ställda av ledamöter från oppositionen. Tre nya interpellationer anmäldes och kommer att besvaras vid kommande möte.  Fyllnadsval i det kommunala bolaget Tjörns Miljö AB genomfördes för 2:e vice ordförande samt suppleant. 

Protkoll 23 maj

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 23 maj 2013.  Nästa möte äger rum den 13 juni och då behandlas bland annat Budget för 2014.


Sidan senast uppdaterad: 2013-05-17 11.50
Mer information

Länk till webbsändningarna finns på KF:s hemsida

www.tjorn.se/kf

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se