Tjörns kommuns logotype
Land -4,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind N 2,2 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson
Kommunfullmäktige sammanträdde den 21 februari. Här är ett snabbprotokoll från mötet.
Vi får tre nya verksamhetsområden för VA: Olofs Hage, Veberga och Nordviks gärde.

Mål och riktlinjer för överförmyndarnämndens verksamhet för verksamhetsåret 2013-2014 noterades och godkändes tillsammans med uppföljningen för år 2012.

Ett förslag på omstrukturering av Renova AB bordlades. Ärendet återkommer på nästa möte för beslut.

Två revisionsrapporter anmäldes: en om kommunens arbete med säkerhet och krisberedskap, och en med fokus på styrande dokument avseende kommunens planverksamhet och markanvändning. Dessa återkommer vid ett senare tillfälle till fullmäktige för debatt.

En rad motioner och interpellationer anmäldes. Bland annat handlade de om prissättning på sjöbodar, en simhall på Tjörn samt läxhjälp till alla barn i Tjörns skolor.

Ett komplett protokoll från mötet kommer att publiceras efter justeringen, som äger rum den 28 februari.

 

Sidan senast uppdaterad: 2013-02-25 15.20
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se