Tjörns kommuns logotype
Land 1,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SE 0,9 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Kommunfullmäktige sammanträdde den 21 november. Här är snabbprotokollet.

Sammanträdet inleddes med information om den gångna turistsäsongen av förvaltningschefen för kultur- och fritidsnämnden Evike Sandor tillsammans med Lotta Nilsson från Träningskliniken.

Kommunfullmäktige beslutade anta Näringslivsstrategier för Tjörn, ett antal övergripande mål som gäller inriktningsmässigt 2014-2020.

Ärendet kring delårsbokslut samt förslaget till justerade avfallsföreskrifter återremitterades med stöd av minoritetsåterremiss.

Kommunfullmäktige beslutade att ersätta ett tidigare beslut om höjning av va-taxan med ett nytt beslut att taxan för 2014 ska vara oförändrad.

Ett stort antal interpellationer och motioner anmäldes. Kommunfullmäktige återkommer till dessa för debatt efter beredning.

Det kompletta protokollet publiceras efter justering som äger rum den 27 november.

Sidan senast uppdaterad: 2013-11-22 09.40

Kontaktuppgifter

Jenny Broberg Kudryk
0304-60 10 20

Utvecklingschef
0304-60 10 20
jenny.broberg.kudryk@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se