Tjörns kommuns logotype
Land -4,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 4,0 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Kommunfullmäktige sammanträdde den 12 december. Här är snabbprotokollet.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december inleddes med ett bejublat lucia-firande framfört av gruppen Kulturmåndag.

Under kvällen fattades beslut i ett antal ärenden gällande sjöbodar och försäljning av mark samt arrende. På samtliga dessa beslut antogs kommunstyrelsens förslag till beslut som ställdes mot socialdemokraternas och miljöpartiets egna förslag till beslut.

Efter lång debatt godkändes även Tjörns kommuns delårsbokslut per 2013-08-31.

Två interpellationer anmäldes och kommer att besvaras vid kommande möte.

Ingen av de interpellationer eller motioner som fanns på föredragningslistan hanns med utan återkommer vid ett senare sammanträde.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 19 december 2013.

Sidan senast uppdaterad: 2013-12-13 13.09
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se