Tjörns kommuns logotype
Land -4,7 °C Hav 3,9*°C
Medelvind N 3,6 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Kommunfullmäktige sammanträdde den 21 mars. Här är ett snabbprotokoll från mötet.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars beslutades att återremittera översiktsplanen 2013. Motiveringen för återremissen är delad i tre skäl och gör nu att ärendet går tillbaks till förvaltningen för att utreda detta vidare.

Omstruktureringen av Renova bordlades åter igen. Ärendet återkommer för behandling vid nästa kommunfullmäktigemöte.

Två motioner hanterades. En om åtgärder för en bättre trafiksituation över Tjörnbroarna samt en om avskaffande om förmånsbilar. Båda motionerna beslutades att avslås.

Även två interpellationer avhandlades. En angående ekonomiskt stöd till Nordiska Akvarellmuseet samt en om kommunfullmäktiges arbetsordning.

Ett stort antal entlediganden och val gjordes också. Aktuella namn tillkännages i protokollet.

Ett komplett protokoll från mötet kommer att publiceras efter justeringen, som äger rum den 2 april 2013.

 

Sidan senast uppdaterad: 2013-03-22 08.18
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se