Tjörns kommuns logotype
Land -1,8 °C Hav 3,9*°C
Medelvind N 0,4 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson

Snabbprotokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2013

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september hanterades fem olika förstudier gjorda av kommunrevisionen. I samband med behandlingen beslutades också att en återkoppling kring det arbete som följer av dessa rapporter ska återrapporteras till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade om två nya verksamhetsområden för VA, ett för Björholmen och en för del av Stockevik.

Den plan för Malaga som var planerad att beslutas om återremitterades till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning och beslutsgång inför ett antagande i kommunfullmäktige.

Ett antal frågor och interpellationer besvarade. Det handlade bland annat om Cultural Planning, trafikflödet över Tjörnbroarna samt kommunala investeringar.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 4 oktober 2013.

Sidan senast uppdaterad: 2013-09-30 09.00

Kontaktuppgifter

Jenny Broberg Kudryk
0304-60 10 20

Utvecklingschef
0304-60 10 20
jenny.broberg.kudryk@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se