Tjörns kommuns logotype
Land 2,9 °C Hav 3,9*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokoll och ordförandeklubba. Foto: Ann-Louise Svensson
Kommunfullmäktiges sammanträdde den 24 januari. Här är ett snabbprotokoll från mötet.
Innan kommunfullmäktiges sammanträde hölls ett rådslag i Göteborgsregionens regi. Temat var "Uthållig tillväxt". Arbetsgrupper bestående av förtroendevalda i Tjörns kommun arbetade fram ett medskick till Göteborgsregionen kring vilka frågor Tjörn särskilt vill driva samt vad Tjörn kan bidra med i regionen.

Innan kommunfullmäktiges möte öppnades formellt informerade Patientnämnden om sin verksamhet, mål och kontaktingångar.
 
Tjörns kommunfullmäktigesammanträde behandlade ett antal frågor och interpellationer, bland annat handlade dessa om vatten och avlopp, rättsliga prövningar och Sjöfartsprogrammet.

En revisionsrapport gjord avseende samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden avhandlades och las till handlingarna.

Mötet avslutades kl 22.56 och resterande ärenden på föredragningslistan som inte hanns med behandlas på kommande sammanträde. 

Det kompletta protokollet från sammanträdet publiceras sedan det justerats. Justeringen äger rum den 4 februari 2013.

Sidan senast uppdaterad: 2013-01-25 15.24
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se