Tjörns kommuns logotype
Land -4,4 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 3,6 m/s

Snabbprotokoll från KF

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Protokollsklubba

Snabbprotokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 2 maj 2013

Årsredovisningen godkänd

I samband med behandlingen av årsredovisningen för Tjörns kommun 2012 ajournerades sammanträdet för att hålla allmänhetens frågestund. Ett 40-tal besökare lyssnade till föredragningen och några passade på att ställa frågor till de förtroendevalda i kommunfullmäktige. Årsredovisningen godkändes och samtliga nämnder beviljades ansvarsfrihet.  

Sjöbodsärenden återremitterade

Ärenden om sjöbodspolicy, sjöbodsregler, riktlinjer vid försäljning av mark och fastigheter samt pris vid försäljning av vattenområde på kommunal fastighet samt avgift för upplåtelse av mark för sjöbod/förråd återremitterades med motiveringen att de ska remitteras till de politiska partierna.

Omstruktureringen av Renova AB bordlades återigen (för tredje gången) och återkommer igen för behandling vid nästa kommunfullmäktigemöte.

Motioner

En motion om oljesaneringen återremitterades via minoritetsåterremiss.

Två nya motioner anmäldes, en om lånedatorer och en om maten i våra kommunala kök. De remitterades till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Säkerhetspolicy samt Lednings-och informationsplan

En ny säkerhetspolicy samt en lednings- och informationsplan för kommunen antogs, tre revisionsrapporter anmäldes och ett antal valärenden hanterades också.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum den 8 maj 2013.

Sidan senast uppdaterad: 2013-05-08 11.11
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se