Tjörns kommuns logotype
Land -5,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NNE 1,3 m/s

Samma pris för boende på Tjörn som i andra kommuner. Om det inte vore för priset på vatten!

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Vattenglas närbild. Foto mrj
Tjörn är ungefär som alla andra kommuner. Vi har inte högre driftskostnader än andra kommuner i södra och mellersta Sverige, i flera fall är vi billigare.
Bläddra gärna igenom Villaägarnas Riksförbunds rapport (länkar till höger) och jämför själv.  Det som gör oss unika är priset för vatten. Vi önskar förstås att priset hade varit lägre för alla Tjörnbor men det är inte förvånande att Tjörn får en topplacering för vattenpriset. Det har varit bland de högsta i landet i flera år. Det finns anledningar till det. Och det är bara en tidsfråga innan vattnet blir dyrare i fler kommuner.

Öar, berg, hav och villor i flera små tätorter


Tjörn är en ö-kommun med flera öar runt sig. Vi tar hand om vatten och avlopp på många öar utan broförbindelse. Vi har många berg och klippor. Det kräver sjöledningar och färjetransporter för byggnation och service. Det är dyrare att bygga ledningar i en ö-kommun. Tjörn har omfattande villabebyggelse som är spridd mellan flera mindre tätorter och relativt få lägenheter vilket betyder att det går åt fler meter rör till varje hushåll hos oss än i andra kommuner.

Befolkningen varierar


Större delen av året har vattensystemet 10 000 användare. Under sommarmånaderna är vi minst 25 000 personer på Tjörn. VA-systemet måste därför vara utbyggt för att alltid klara den största belastningen för 25 000. Variationerna i befolkning gör också driften mer komplicerad och sårbar.

Storsatsar på effektivisering


För att befolkningen på Tjörn ska kunna växa samtidigt som den känsliga miljön skyddas görs sedan några år tillbaka stora och nödvändiga investeringar. Sannolikt kommer fler kommuner att följa efter, med ökade vattenkostnader som följd. Det krävs många år med höga VA-avgifter tills lånen betalats av och rationaliseringarna fått full effekt.
 
Detta investerar vi i nu:
  • Ombyggnation för ökad kapacitet av reningsverk i Rönnäng och Höviksnäs som blir kommunens avloppsreningsverk.
  • Nya biologiska filter i kommunens vattenverk.
  • Nya ledningar som leder avloppsvattnet till Rönnängs reningsverk.
  • Digital kartläggning av ledningsnätet.
  • Utbyggnad av VA till många nya kunder i fritidsområden.
 

Fler boende bidrar till ökade intäkter


Bara de senaste två åren har kommunalt VA byggts ut till ca 550 nya abonnenter. De har bidragit med drygt 40 miljoner kronor och därefter med årliga avgifter.
Sidan senast uppdaterad: 2013-02-04 16.35
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se