Tjörns kommuns logotype
Land 1,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SE 0,9 m/s

Översyn av kommunala regelverk

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Foto på Ida Mattfolk

Tjörn ser över de kommunala regelverken. Effektivisering och tillgänglighet står i fokus.


I kommunens förvaltningar och nämnder finns ett antal olika riktlinjer och policys. En del av dessa regelverk har många år på nacken och några har kanske tappat i relevans under årens lopp.

Kommunstyrelsen väntas vid nästa veckas sammanträde ge samtliga nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att sammanställa och se över respektive nämnds regelverk. Vilka är inaktuella och kan upphävas? Hur kan man förenkla och förtydliga? Kan antalet regelverk minskas genom att slå ihop flera dokument?
Och  – sist men inte minst – hur görs regelverken tillgängliga för medborgaren och andra berörda? 

Översynen av regelverket koordineras av kommunstyrelsens enhet för utredningar och utveckling. Ett sammanställt förslag ska presenteras för kommunstyrelsens presidieutskott den 24 oktober 2013.

Sidan senast uppdaterad: 2013-03-01 15.31
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se