Tjörns kommuns logotype
Land 2,4 °C Hav 3,9*°C
Medelvind S 4,5 m/s

Oljesanering sommaren 2013

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Oljefläck i augusti 2013

I maj kom Länsstyrelsen med sitt utlåtande om att vissa delar av det oljedrabbade området på Tjörn skulle saneras ytterligare. Arbetet återupptogs den 10 juni 2013 och beräknas vara klart den 10 september 2013.

Det är framförallt rester av tidvattenlinjer och olja som kastats upp på land som nu tas bort på den västra sidan av den drabbade kustremsan. Det har konstaterats att en naturlig sanering har skett i det oljedrabbade området sedan påslaget men att vidare sanering krävs där oljan riskerar att blöda och påverka växt- och djurlivet. Saneringsarbetet pågår främst på västra Härön, en del sanering har även skett på Björholmen och Skaboholmen under sommaren.

Det man arbetar med nu är de något större fläckar av olja som är mjuka och läcker olja vid tryck. Av de fåtaliga fläckarna är de allra största cirka 20 cm. Saneringen går till på så sätt att skrapor används för att manuellt ta upp den olja som riskerar att blöda. Därefter används en mindre mängd torv som lämnas kvar för att binda den olja som finns kvar på klippor och mellan stenar. Det görs dels för att underlätta nedbrytningsprocessen, dels för att skydda människor, växter och djur.

Fortsatt sanering ska vara så ringa som möjligt eftersom saneringen i sig stör naturens återhämtning, fågel- och växtliv.

Vad som behöver vägas in vid saneringsarbetet är att det ska vara tekniskt möjligt, miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt att sanera återstående olja.

Därefter görs en inventering för att stämma av att saneringen nått sitt mål.

En grundlig inventering kommer att starta upp parallellt med saneringsarbetet för att följa upp den saneringen som är utförd och kontrollera om det föreligger behov att sanera ytterligare på någon plats.

Två år med oljan

Det var i september 2011 som oljan flöt in mot vår kust. En omfattande insats drogs igång. Hundratals ton olja togs upp, först uppskopat från vattnet och sedan mödosamt bortskrubbat från klipporna. Oljan var riklig men lyckligtvis samlad; de hårdast drabbade platserna var få och små. Fågellivet klarade sig långt bättre än någon vågat hoppas. Sommaren 2012 kunde badsäsongen dra igång som vanligt.

De akuta problemen löstes relativt snabbt tack vare de många myndigheter, organisationer och frivilliga som ställde upp. Att det än idag finns kvar några fläckar indikerar händelsens omfattning.

Sidan senast uppdaterad: 2013-08-12 15.18
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se