Tjörns kommuns logotype
Land 0,1 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 1,8 m/s

Nytt ledningssystem ska säkerställa god kvalitet

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Socialförvaltningen lanserar sitt nya ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete den 19 december.

Bättre kvalitet för kunderna

Ledningssystemet är ledningens verktyg för att styra och följa upp verksamheten. Det nya ledningssystemet gör det också tydligare för medarbetarna vad som ska göras samt hur, när och av vem arbetet ska göras. Detta är viktigt för att säkra att de tjänster och den service som verksamheten levererar håller en god kvalitet.

- Att man inom verksamheterna arbetar mer strukturerat när det gäller planering och uppföljning innebär bland annat att vi kan använda våra resultat på ett bättre sätt i utvecklingsarbetet, säger Magdalena Patriksson som varit projektledare för arbetet.

Ledningssystemet är uppbyggt utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd kring ledningssystem (SOSFS 2011:9).

Intensivt arbete​

- Det har varit ett intensivt arbete under lite drygt ett år för att kartlägga processer i verksamheten och koppla rutiner till dessa. Det är enhetschefer och våra huvudkvalitetsombud som har deltagit i arbetet, säger projektledaren Magdalena Patriksson.

Resan är inte slut än

- Det har varit en spännande resa som på inget sätt är slut än. Nu har vi utmaningen kvar att få ledningssystemet levande och att det utvecklas hela tiden. Det ska aldrig bli klart och statiskt, säger Elisabeth Widskog som är chef för avdelningen för Kvalitet och administration.

Under det kommande året kommer fokus ligga på att slutföra arbetet med de rutiner som är kopplade till redan kartlagda processer. Ett krafttag kommer också att göras med att börja kartlägga de processer där verksamheten inom socialförvaltningen behöver samverka med andra för att kunna leverera tjänster och service som håller en god kvalitet.

Sidan senast uppdaterad: 2013-12-19 13.20
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se