Tjörns kommuns logotype
Land 2,4 °C Hav 3,9*°C
Medelvind S 4,5 m/s

Lönelyft för extra skickliga lärare

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Brännboll på Rönnängs skola

Från och med juli 2013 kan särskilt yrkesskickliga lärare utses till förste lärare och få en löneökning på 5 000 kronor per månad.

Löneökningen bekostas av staten. På Tjörn avsätts fem tjänster.

För att behålla yrkesskicklighet

– Att behålla de yrkesskickligaste lärarna i klassrummen är en förutsättning för en bra skola, säger Britt-Marie Rastman, verksamhetschef för skola och barnomsorg. Möjligheten att bli förstelärare ger rätt signaler och ligger helt i linje med det uppdrag som kommunfullmäktige gav barn- och utbildningsnämnden inför budgeten 2013.

Läraren avgör elevens resultat

– Där sägs bland annat att läraren är helt avgörande för elevens resultat och att det är viktigt att ha en plan för att öka kompetensen hos våra lärare. Undervisningens innehåll och en god förmåga att hjälpa eleverna att nå målen är huvudsaken för en förstelärare.

Coacha kollegor

Men man ska också kunna coacha kollegor, arbeta med att förbättra undervisningen, vara huvudlärare i ett ämne eller ansvara för lärarstuderande.

Fem tjänster i Tjörns kommun

Regeringen avsätter 880 miljoner kronor per år för karriärtjänsterna förstelärare och lektorer. En lektor är en lärare vid universitet, högskola eller gymnasieskola. Statsbidraget söks per år och grundas på elevantalet. Regeringen räknar med att cirka 10 000 lärare omfattas av reformen.

Max fem visstidstjänster

På Tjörn avsätts max fem visstidstjänster som förstelärare för sökande som uppfyller de kvalifikationer som krävs. Anställningarna är tidsbegränsade till 3 år. Femton lärare har ansökt om tjänsterna som tillsätts under hösten

Sidan senast uppdaterad: 2013-08-28 09.14
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se