Tjörns kommuns logotype
Land 2,7 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SSW 3,1 m/s

Kommunalt vatten och avlopp till Stockevik

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Ett drygt trettiotal fastighetsägare i Stockevik erbjuds nu att koppla in sig på det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Inom några år ska alla i Stockevik ges samma möjlighet. Första delen av utbyggnaden av Ängholmens reningsverk och överföringsledningen mellan Skärhamn och Stockevik är nu klar och har möjliggjort detta.

Efter en lång väntan kan fastighetsägare i Stockevik utanför Skärhamn äntligen er­bjudas kommunalt vatten och avlopp.

– Nu kan vi inte bara tillgodose Stockeviksbornas behov. I och med de nya miljökraven har vi också gjort en insats för ett hållbarare Tjörn, något som alla Tjörnbor har glädje av, konstaterar Karl-Erik Persson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt har vi fått nya gång- och cykelvägar utefter ledningens sträckning. Det här är också något som förbereder oss på att ta emot en ökad inflyttning till kommunen.

Etappvis

Än så länge är det ett drygt trettiotal fastigheter som finns utefter den nya överföringsledningen mellan Skärhamn och Ängholmen som berörs. Allt eftersom detaljplaneläggningen blir klar och Änghol­mens reningsverk i Rönnäng byggs ut ges fler möjlighet.

– Utbyggnaden sker etappvis och innan vi vet hur detaljplanen ser ut är det svårt att veta hur vi ska dimensionera ledningarna för resterande och nya fastigheter, säger Sten-Ove Dahllöf, planeringsledare på samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska avdelning.

Ökade miljökrav

De statliga miljökraven på både land och vatten har ökat och kommunen har sedan flera år arbetat med att bygga ut och förbättra reningen i Änghol­mens reningsverk. Det är denna utbyggnad som gör att det nu finns kapacitet att ta emot vatten och avlopp från Stockevik.

Utbyggnaden av Ängholmen fortsätter för att så småningom även kunna ta emot vatten och avlopp från Sunna och Skärhamn.


Sidan senast uppdaterad: 2013-05-31 07.23
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se