Tjörns kommuns logotype
Land -4,4 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 3,6 m/s

Invigning av hummerrev

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Lene Larsson och Martin Johansen framför revet

Fredagen den 12 april sänktes ett konstgjort hummerrev vid Almön.

Revet sänktes vid det gamla färjeläget, mittemot Tjörnbrons camping. Bland de närvarande fanns hela tretton kommunalråd från Göteborgsregionens kommunförbund. Tjörns kommun representerades av bland andra miljö- och hälsoskyddsinspektör Lene Larsson och kommunalrådet Martin Johansen (bilden).

Varför anlägga hummerrev?

En nyligen publicerad rapport visar att hummerbeståndet minskat kraftigt under en lång tidsperiod. Det finns även lokala bestånd av torsk som kan gynnas av revbyggnationer.

Man prövar med olika sorters rev för att se vilka som fungerar bäst:

  • Rev av sprängsten. Stenarna väger ca 1 ton styck och släpps en och en från en lastbil som står på en färja.
  • Rev av betongrör monterade i pyramider på träpallar. Rören spänns fast med spännband och sänks ner.
  • Mattor av armeringsjärn hopsatta till en pyramidformad bur.

De rev som tidigare anlagts i inloppet till Göteborgs hamn har visat sig fungera mycket väl. Arter som torsk och hummer som koloniserat reven har ökat både till antal och storlek jämfört med kringliggande områden.

En del av projektet 8 fjordar

I projektet 8 fjordar samverkar Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Uddevalla för att utveckla fjordområdet.

Sidan senast uppdaterad: 2013-04-15 14.33
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se